taal kiezentaal kiezen
• Sint Bonifatiuskerk
De Rooms-Katholieke kerk werd in 1872 in gebruik genomen en is ontworpen door de beroemde bouwmeester P.J.H. Cuypers. Voor Dokkum bouwde hij een kruisbasiliek, in vroeg gotische stijl, met stenen kruisgewelven over koor en zijbeuken en houten tongewelven over middenschip en dwarsschip. Deze kerk werd gewijd aan de H. Martinus en de H.H. Bonifatius en gezellen.
Koningsstraat 25
Dokkum