taal kiezentaal kiezen
• Grote of St. Martinuskerk
De Grote of St. Martinuskerk staat op de Grote Markt in Dokkum. De huidige Kerk stamt uit de 15e eeuw. De naam van de kerk verwijst naar Martinus van Tours, de heilige die bekend is geworden doordat hij de helft van zijn mantel aan een bedelaar schonk. De Sint Martinus Kerk is van oorsprong een langhuisbouw-zaal-kerk met sobere gotische vensters. De kerk heeft op de westzijde een trapgevel. De huidige Sint Martinus Kerk is niet de eerste Kerk die op deze plaats staat. Er zijn tenminste drie houten Kerken aan de huidige, van turfsteen gemaakte Kerk, vooraf gegaan.

In de zomermaanden zijn er orgelconcerten in de Grote- of Sint Martinuskerk. Het zijn inloopconcerten, de toegang is vrij en ze duren ca. 40 minuten.
De Markt
Dokkum